Gần 326,4 triệu tên miền đã đăng ký

VietTimes -- Riêng quý I/2016, đã có khoảng 12 triệu tên miền được đăng ký mới trên Internet, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 326,4 triệu tên miền trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao.

Tính đến ngày 31/3/2016, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 126,6 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,9 triệu.

Tính đến ngày 31/3/2016, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 126,6 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,9 triệu.

Theo báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền mới nhất của VeriSign, Inc. vừa công bố, mức gia tăng khoảng 12 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 3,8 phần trăm so với quý IV/2015. Số lượt đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 32,4 triệu, tương đương 11%, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong quý I/2016, đạt tổng số khoảng 142,5 triệu tên miền .com và .net trong cơ sở tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 7,1%  so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/3/2016, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 126,6 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,9 triệu.

Trong quý I/2016, Verisign đã xử lý 10 triệu lượt đăng ký tên miền.com và .net mới, trong khi con số này cùng kỳ năm 2015 là 8,7 triệu.

Trong quý I/2016, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 124 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt gần 189 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 0,5%  và mức đỉnh điểm giảm 2,7 %. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 3,5% và mức đỉnh điểm tăng 14,2%.