Gần 15.000 tỷ đồng nợ thuế khó có khả năng thu

VIetTimes -- Tính đến hết tháng 9, tổng số tiền nợ thuế nội địa khoảng 74,1 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ thuế không có khả năng thu là 14,97 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng số nợ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây là thông tin từ Báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) .Theo đó, so với năm 2015, số nợ thuế nội địa tăng 245 tỷ đồng (0,3%), trong đó nợ không có khả năng thu hồi tăng 1,1%. 

Riêng nợ thuế không có khả năng thu hồi của khu vực ngoài quốc doanh còn rất cao, chiếm khoảng 78,8% tổng số nợ, tăng 9,6%. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán, không có khả năng nộp thuế.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, chây ỳ, không nộp thuế đúng hạn, nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử phạt, tính tiền chậm nộp dẫn đến khoản tiền phạt chậm nộp tăng lên.

Để khắc phục tình trạng này, theo UBTVQH, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn bằng các biện pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng trốn thuế, chây ỳ, nợ thuế, có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết và nghiêm minh đối với các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài trong nhiều năm.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ cần tổ chức kiểm tra chuyên sâu theo lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm (sử dụng hóa đơn, chuyển nhượng vốn, hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống...); kiểm tra chặt chẽ hoạt động công vụ trong thanh tra, kiểm tra thuế; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu với doanh nghiệp.