Gần 15.000 doanh nghiệp 'hồi sinh' trong 6 tháng đầu năm 2016

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 là 14.902 doanh nghiệp, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố.

6 tháng đầu năm, 14.902 doanh nghiệp hồi sinh, tăng 75,2% so với cùng kỳ - Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm, 14.902 doanh nghiệp hồi sinh, tăng 75,2% so với cùng kỳ - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 6.2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.761 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 78.299 tỉ đồng, giảm 2,6% về số doanh nghiệp và 22,6% về số vốn đăng ký so với tháng 5.2016. 

Con số thống kê trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 54.501 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 427.762 tỉ đồng, tăng 20% về số doanh nghiệp và tăng 51,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Theo báo cáo này, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2016 là 1.202.486 tỉ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 427.762 tỉ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 774.724 tỉ đồng.       

Theo đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,8 tỉ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2016 là 645.100 lao động, giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước. 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 29.343 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 13.882 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 9.026 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 2.242 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 8 doanh nghiệp.

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2016 cũng đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ 2015 ở hầu hết các ngành, lĩnh vực như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.354 doanh nghiệp, tăng 110,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 243 doanh nghiệp, tăng 80%; Giáo dục đào tạo đăng ký 1.225 doanh nghiệp, tăng 40%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 484 doanh nghiệp, tăng 41,1%...

Ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm 32,2% (691 doanh nghiệp).

Ngoài ra, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 là 14.902 doanh nghiệp, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 12.203 doanh nghiệp, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp này sẽ hoạt động kinh doanh trở lại khi hết thời hạn tạm ngừng. 

Đồng thời, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 18.916 doanh nghiệp, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của cơ quan này, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng, chiếm 92,4% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. 

So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ tăng 1,67%.

Theo Một thế giới