Gác đề nghị khen thưởng huân chương cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất đối với ông Đào Tấn Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên bị để lại vì chưa đủ thời gian theo quy định.
Ông Đào Tấn Lộc (thứ 4 từ trái sang), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trong 1 lần thăm dự án Hầm đường bộ đèo Cả
Ông Đào Tấn Lộc (thứ 4 từ trái sang), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trong 1 lần thăm dự án Hầm đường bộ đèo Cả

Nguồn tin riêng từ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên cho hay Ban Thi đua – Khen thưởng của Sở này vừa có công văn trả lời chính thức cho Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên về việc chưa đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Đào Tấn Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Công văn trích dẫn Nghị định 65, ngày 1-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Trong đó nói rõ thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết định khen thưởng lần trước. Nghị định này cũng quy định đối với những cá nhân đã được khen thưởng Huân chương lao động hạng nhì thì phải có 5 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc, trong thời gian đó có 4 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. Trong khi đó, ông Đào Tấn Lộc được Chủ tịch nước ra quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì từ ngày 5-9-2011, tính đến nay chưa đủ 5 năm theo quy định để đề nghị khen thưởng.

Trước đó, ngày 23-2-2016, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Đào Tấn Lộc. Tuy nhiên, tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Phú Yên vào ngày 13-4-2016, Hội đồng xét thấy chưa đủ thời gian 5 năm kể từ khi ông Lộc được Chủ tịch nước ra quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì nên đã thống nhất để lại, chưa đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Lộc.

Ông Lộc sinh ngày 3-3-1953, hiện đang còn là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 của tỉnh Phú Yên.

Theo NLĐ