Formosa Hà Tĩnh có thể bị truy thu thêm 1.555 tỷ đồng tiền thuế

Khoản tiền này bao gồm thuế Giá trị gia tăng đã được hoàn, điều chỉnh giảm số thuế đã được khấu trừ và phạt chậm nộp của Formosa Hà Tĩnh.

Vừa khiếu nại tới cơ quan thuế, FHS lại có thể bị truy thu gần 1.555 tỷ đồng.

Vừa khiếu nại tới cơ quan thuế, FHS lại có thể bị truy thu gần 1.555 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế xin ý kiến về việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Theo cơ quan thuế Hà Tĩnh, từ cuối tháng 5/2016, Tổng cục Thuế đã có văn bản về việc kê khai, khấu trừ thuế, hoàn thuế với hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) kê khai chậm sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Ngày 8/6, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã có văn bản yêu cầu FHS phải nộp vào ngân sách số tiền thuế đã được hoàn trước đó và điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ trên hồ sơ khai thuế nhưng chưa được hoàn; và yêu cầu FHS phải tự tính số tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định. Đến nay Formosa Hà Tĩnh chưa thực hiện nộp số tiền này.

Tổng số thuế GTGT mà FHS kê khai khấu trừ, hoàn thuế chậm trong thời gian một năm rưỡi (từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2015) là gần 1.555 tỷ đồng. Trong đó, số đã hoàn gần 1.444 tỷ đồng (gồm 17.150 chứng từ, hóa đơn) và số chưa hoàn gần 111 tỷ đồng của 2.347 chứng từ, hóa đơn.

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, việc chậm đưa vào kê khai, khấu trừ, hoàn thuế chủ yếu là các hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và hóa đơn thuế GTGT đầu vào xây dựng dự án.

Ở khâu nhập khẩu. chứng từ, hóa đơn nộp thuế GTGT của FHS phát sinh tại các kỳ trước đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, nhưng công ty đưa vào kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau với số thuế GTGT đã nộp lớn. Trong đó, số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu là gần 1.132 tỷ đồng, chiếm 72,8% số hóa đơn chứng từ chậm.

Với hóa đơn GTGT đầu vào trong khâu xây dựng dự án, trung bình một tháng Formosa Hà Tĩnh có gần 3.000 số hóa đơn, chứng từ... nên trong tháng, FHS không tập hợp hết số hóa đơn phát sinh để kê khai, khấu trừ, hoàn thuế… Do đó, có một số lượng lớn hóa đơn sang tháng sau mới hoàn thành thủ tục kiểm duyệt, dẫn đến chậm kê khai, khấu trừ, hoàn thuế.

“Cả hai trường hợp chậm kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nêu trên tại thời điểm cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra hoàn thuế thì công ty chưa hạch toán chi phí trong kỳ, chưa tổng hợp xuất trình hóa đơn, chứng từ đầu vào liên quan đến hoàn thuế”, Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết.

Dẫn lại một loạt quy định của pháp luật, Cục này cũng xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc truy thu số tiền điều chỉnh khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã hoàn, tiền phạt chậm nộp... đối với số hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm của FHS.

Cách đây 2 tháng, FHS cũng bị truy thu khoảng 5,5 tỷ đồng tiền thuế (trong đó gần 5 tỷ đồng là thuế nhập khẩu và trên 498 triệu đồng tiền thuế VAT) do đã kê khai, áp mã HS chưa đúng đối với một số mặt hàng trong giai đoạn 2010-2015.

Còn cuối tháng 5, FHS cũng bị hải quan Hà Tĩnh ra quyết định truy thu 225 tỷ đồng tiền thuế. Formosa Hà Tĩnh cũng đang nằm trong tầm ngắm chống chuyển giá, trốn thuế của cơ quan thuế do những vi phạm liên tục, có tính hệ thống.

Theo VNE