Formosa đủ điều kiện để vận hành lò cao số 1

Formosa đủ điều kiện để vận hành lò cao số 1

VietTimes -- Theo đánh giá của Hội đồng giám sát liên ngành do Bộ Trưởng TN&MT Trần Hồng Hà dẫn đầu, lò cao số 1 của Formosa khi vận hành đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn về nước thải, khí thải nên Hội đồng đã đề nghị cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1 trong 6 tháng. 
Bộ TNMT khẳng định biển miền Trung “đã an toàn“

Bộ TNMT khẳng định biển miền Trung “đã an toàn“

VietTimes -- Lấy kêt quả của 2 lần quan trắc, kiểm tra hồi tháng 8, tháng 9/2016, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 380 gửi các địa phương bị ảnh hưởng bỏi sự cố môi trường biển, khẳng định môi trường biển đã an toàn và đề nghị các địa phương trên tuyên truyền cho cộng đồng được biết