Eximbank đại hội lại vào 2/8, dự kiến bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

VietTimes -- Chiều 26/5, Eximbank đã công bố nghị quyết của HĐQT ngân hàng này về dự kiến tiếp tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 2/8. Trong đó có nội dung quan trọng là bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT. Trước đó, ĐHCĐ ngày 24/5 của  Eximbank đã đỗ vỡ.
Eximbank đại hội lại vào 2/8, dự kiến bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Ngoài ra, tại đại hội cổ đông bất thường lần này của Eximbank cũng sẽ biểu quyết về một số nội dung đã có trong chương trình đại hội cổ đông thường niên lần 2 nhưng chưa thực hiện được

HĐQT Eximbank cũng thống nhất chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/6, để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử sẽ thực hiện từ ngày 17/6 đến hết ngày 30/6.

Đến ngày 4/7, Eximbank sẽ nộp hồ sơ và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT lên NHNN để xem xét, chấp thuận

Trước đó, ngày 24/5, Đại hội cổ đông thường niên lần 2 của Eximbank phải dừng vì lý do khá oái oăm: đó là phải trả lại khán phòng cho khách sạn đón tiếp phái đoàn Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Obama

Nhưng thực tế, suốt cả ngày hôm đó đại hội này cũng sa vào màn cãi vã, tranh luận gay gắt, khiến không một nội dung nào được thông qua.