Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần hai vào ngày 24/5

Trước đó, Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 vào ngày 29/4 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.
Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần hai vào ngày 24/5

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) vừa thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 vào ngày 24/5/2016.

Trước đó, Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 vào ngày 29/4 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Với 487 cổ đông tham dự trực tiếp, chiếm 50,19% cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ quy định về điều kiện tiến hành, tổng số tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết thấp hơn 65% không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ. Do đó, đại hội không thể tiến hành.

Lý do chính là 2 nhóm cổ đông lớn đã không đăng ký tham dự mặc dù có đến. Trước đó, HĐQT đã nhận được thư của bà Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank và thư đề nghị của ông Phạm Hữu Phương đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần biểu quyết tại Eximbank. Hai nhóm cổ đông đều yêu cầu đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Được biết, bà Nguyễn Thị Xuân Loan nguyên là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank). Ông Phạm Hữu Phương nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM.

Về khả năng Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 có được tổ chức, đại diện ngân hàng cho biết: "Tôi tin đợt ĐHĐCĐ tới đây sẽ thực hiện được do tại ĐHĐCĐ lần này, tỷ lệ tham dự đã cơ bản đủ tiêu chí 51%. Chúng tôi đều ứng xử tôn trọng như nhau với các nhóm cổ đông lớn hay cổ đông nhỏ lẻ. Tôi hiểu rằng quan điểm giữa các nhóm cổ đông là không bao giờ nhất quán. Vấn đề là chúng ta vượt lên khác biệt và vì mục tiêu chung như thế nào".

Theo Trí thức trẻ