“Đừng để dân đóng phí mà không biết rơi vào đâu, nằm ở chỗ nào?”

“Để Quỹ Bảo trì đường bộ hoạt động tốt hơn thì phải đặt tính minh bạch trong thu, chi Quỹ. Đừng để người dân đóng phí mà không biết phí rơi vào đâu, nằm ở chỗ nào?” - theo Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 
Quỹ bảo trì đường bộ sẽ giúp duy tu, bảo dưỡng các tuyến Quốc lộ xuống cấp
Quỹ bảo trì đường bộ sẽ giúp duy tu, bảo dưỡng các tuyến Quốc lộ xuống cấp

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã nói như vậy tại cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vào chiều 10/5.

“Để Quỹ Bảo trì đường bộ hoạt động tốt hơn thì phải đặt tính minh bạch trong thu, chi Quỹ. Đừng để người dân đóng phí mà không biết phí rơi vào đâu, nằm ở chỗ nào?,” - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho biết như vậy tại cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vào chiều 10/5.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 30/4, các phương tiện đi nộp phí qua 138 trạm đăng kiểm trên cả nước đạt hơn 1.854 tỷ đồng/6.240 tỷ đồng kế hoạch (đạt 29,7% so với kế hoạch thu cả năm 2016). Riêng số thu tháng Tư là 516 tỷ đồng. Tính bình quân số thu một ngày tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 23,4 tỷ đồng.

“Nhìn chung, việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ôtô qua các trạm đăng kiểm hiện nay được thực hiện đúng quy định, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã kiểm soát được nguồn thu; đảm bảo công khai, minh bạch, thu đúng, thu đủ, không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích,” ông Minh cho hay.

Theo ông Minh, Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã tạm giao kế hoạch chi năm 2016 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam với kinh phí 4.850 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên, công trình sửa chữa định kỳ làm mới, công tác khắc phục bão lũ bước 1. Tổng giá trị Quỹ đã giải ngân kế hoạch chi cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam đến ngày 30/4 là 2.214 tỷ đồng.

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, đối với công tác sửa chữa, bảo trì đường bộ, phải lưu ý đến chất lượng và tính kịp thời của việc duy tu, bảo dưỡng. Nếu không được đầu tư, sửa chữa kịp thời, đầu tư sửa chữa sẽ từ nhỏ thành lớn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2017, bảo đảm sát với thực tế, yêu cầu.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đề nghị văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác thu, nộp và sử dụng phí bảo trì đường bộ đồng thời tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương về chương trình tổ chức tổng kết 3 năm hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ xem có vấn đề gì vướng mắc, cách thức triển khai ra sao, dùng quỹ như thế nào? 

Ngoài ra, Văn phòng Quỹ Trung ương và các đơn vị liên quan chủ động làm việc với Kiểm toán Nhà nước đồng thời các đơn vị liên quan cũng phải hết sức quan tâm đến công tác thanh, quyết toán. Đây là một biện pháp để đảm bảo chất lượng và minh bạch của Quỹ.

"Đừng để người dân đóng phí mà không biết phí rơi vào đâu, nằm ở chỗ nào? Thông qua báo chí để người dân chia sẻ với Nhà nước, với chúng ta về vấn đề này,” Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khẳng định.

Theo VietNam+