Dữ liệu cá nhân của hơn 10.000 bệnh nhân có thể bị lộ vì … nhân viên làm mất ổ cứng ngoài

Một nhân viên của Sở cứu hỏa New York làm mất một ổ cứng ngoài hồi tháng 3 năm ngoái, trong đó có thông tin cá nhân của khoảng 10.000 bệnh nhân.

Hơn 10.000 bệnh nhân từng được Dịch vụ y tế khẩn cấp của Sở cứu hỏa New York điều trị hoặc vận chuyển đang nằm trước nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Các bệnh nhân đã được thông báo về vụ việc vi phạm dữ liệu có thể xảy ra này.

Nguyên nhân sự việc là một nhân viên của Sở cứu hỏa New York làm mất một ổ cứng ngoài hồi tháng 3 năm ngoái, trong đó có thông tin cá nhân của khoảng 10.000 bệnh nhân.

Không có bằng chứng cho thấy thông tin trên ổ cứng đã bị truy cập, nhưng sở cứu hỏa nói rằng họ vẫn xử lý vụ việc như thể một người không được ủy quyền đã tiếp cận vào các thông tin này.

3.000 bệnh nhân có thể đã bị lộ số An sinh Xã hội. Tất cả 10.253 bệnh nhân được thông báo về vụ vi phạm dữ liệu có thể đã được điều trị hoặc vận chuyển bởi dịch vụ NYFD EMS trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2018.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/cntt/du-lieu-ca-nhan-cua-hon-10-000-benh-nhan-co-the-bi-lo-vi-nhan-vien-lam-mat-o-cung-ngoai-187536.ict