Du lịch Đà Nẵng thành lập “tổ phản ứng nhanh“ quản du lịch

VietTimes -- UBND TP.Đà Nẵng thành lập "Tổ phản ứng nhanh" và thiết lập đường dây "nóng" chuyên trách xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.
UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập "Tổ phản ứng nhanh" và thiết lập đường dây "nóng" chuyên trách xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.
UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập "Tổ phản ứng nhanh" và thiết lập đường dây "nóng" chuyên trách xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.

Dự kiến "Tổ phản ứng nhanh" gồm 12 người, do ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch làm tổ trưởng và lực lượng gồm: Thanh tra Sở Du lịch; Công an; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng văn hóa thông tin các quận huyện;... 

Tổ phản ứng nhanh có chức năng giúp UBND TP tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn. Sau quyết định thành lập, UBND TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức họp để hoàn thiện quy chế, thiết lập đường dây "nóng", cũng như các lực lượng tham gia tổ phản ứng nhanh này.

Sau khi thành lập, Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan hoạt động du lịch: trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, đeo bám, chèo kéo du khách và những nội dung khác có liên quan theo quy định;... Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo UBND TP định kỳ hoặc đột xuất.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã có đề xuất trình Trung ương cho phép thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch. Và chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao cho Bộ Công an xem xét sớm có quyết định.