Dự án cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long đã đạt được bước tiến quan trọng

VietTimes -- Việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của UBND TP Hải Phòng và ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có thể xem là một bước tiến quan trọng với dự án tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long.
(Ảnh: Đầu tư)
(Ảnh: Đầu tư)

UBND TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 bảo đảm đồng bộ, thống nhất đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và ý kiến của bộ, ngành tại cuộc họp ngày 20/12/2018 để cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch các khu vực trên vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đang thực hiện và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; tổ chức công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề nghị phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch Dự án tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long trên đảo Cát Hải và đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp. Hải Phòng và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo đó, phần diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 20,44 ha, thuộc địa bàn các xã Đồng Bài và xã Phù Long, huyện Cát Hải. Tính chất, chức năng sử dụng đất được xác định là công trình công cộng (gồm nhà ga, bãi đỗ xe, tuyến cáp treo và trụ cáp).

Theo nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất so với Quyết định đã phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, khu nhà ga cáp treo Cát Hải có diện tích 13,42 ha đất, được thay đổi chức năng từ đất kho bãi hậu cần cảng thành đất công trình công cộng, bãi đỗ xe; khu nhà ga cáp treo Phù Long diện tích 4,66 ha được thay đổi chức năng từ đất trồng rừng thành đất công trình công cộng, bãi đỗ xe; 2,35 ha đất làm trụ cáp (4 trụ) vốn là đất mặt nước (biển), đất nuôi trồng thủy sản được chuyển mục đích sử dụng đất mà thành.

Về điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng gồm quy hoạch khu nhà ga cáp treo tại các xã Đồng Bài, Phù Long (trong mỗi khu ga cáp treo có bãi đỗ xe, quảng trường đón trả khách, khu dịch vụ…); quy hoạch tuyến cáp 3 dây Cát Hải – Phù Long với chiều dài khoảng 3,96 km.