Đồng loạt kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao các Bộ NNPTNT, Công Thương, TNMT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước thuộc danh mục công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Bộ NNPTNT khẩn trương chuẩn bị báo cáo về "thực trạng các hồ đập hiện nay và đánh giá mức độ rủi ro của hồ đập trong cả nước".

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng an toàn của các hồ đập thủy điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2016.

Hàng năm, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy hoạch thủy điện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ.