Đón Thủ tướng, tỉnh tham gia không quá 3 xe, không đón giữa đường

VietTimes -- Đó là chỉ đạo mới của Văn phòng Chính phủ liên quan tới việc tiếp đón khi Thủ tướng đi công tác địa phương. Theo đó, địa phương cử không quá 3 xe ô tô tham gia đoàn công tác, và không đón đoàn trên đường đi

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố không tổ chức đón đoàn trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường.

 Thành phần tham gia đoàn của địa phương không quá 03 xe ô tô. Bí thư, Chủ tịch đi địa phương xe chung và xe chung của các Sở, cơ quan, thành phần khác theo yêu cầu.

 Đối với các Bộ, Bộ trưởng đi xe riêng, Thứ trưởng và thành phần khác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ (Cục Quản trị hoặc Cục Hành chính - Quản trị II) chủ trì bố trí.

 Khi đoàn đến thăm, khảo sát các địa điểm, thành phần tham gia đoàn gồm lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Bộ và Văn phòng Chính phủ. Các xe chở các thành phần khác không đi cùng đoàn, phải đi trước và về sau.

 Khi đoàn đi thăm đối tượng chính sách, thành phần tham gia gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ.