Độc đáo Spen của Samsung Note 4

Chiếc bút Spen của Samsung Note là đặc điểm khác biệt so với các điện thoại khác trên thị trường. Hãy cùng xem những tính năng đột phá của chiếc bút này
Spen
Spen