Doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ dữ liệu

Khuyến nghị vừa được Kaspersky đưa ra trong báo cáo thường niên mang tên Nhận thức doanh nghiệp về bảo mật CNTT: Khi đối mặt với những tổn hại thường gặp.
Chỉ hơn nửa số doanh nghiệp đồng ý rằng họ nên có chuẩn bị tốt hơn trước những tổn hại về bảo mật thường gặp.
Chỉ hơn nửa số doanh nghiệp đồng ý rằng họ nên có chuẩn bị tốt hơn trước những tổn hại về bảo mật thường gặp.

Kết quả của báo cáo này được Kaspersky đưa ra dựa trên khảo sát nguy cơ bảo mật CNTT tại các doanh nghiệp trong năm 2016.

Theo đó, chỉ hơn một nửa trong tổng số doanh nghiệp được lấy ý kiến (tỷ lệ 52%) đồng ý rằng họ nên có chuẩn bị tốt hơn trước những tổn hại về bảo mật thường gặp cho dù hầu hết doanh nghiệp đều thừa nhận rằng thực trạng bị mất hoặc lộ thông tin nhạy cảm là kết quả xấu nhất mà sự cố an ninh mạng gây ra.

Đại diện Kasperksy cho biết, mọi công ty/doanh nghiệp hiện nay đều phải đối mặt với tấn công mạng, không ở dạng này thì dạng khác, và trong 12 tháng qua thì có khoảng 43% doanh nghiệp phải chịu tổn thất về thông tin do sự cố liên quan đến an ninh mạng.

Đối với những doanh nghiệp lớn, 20% trong số này cho biết trong khoảng thời gian trên thì họ gặp phải ít nhất 4 sự cố thông tin. 

Kết quả của cuộc khảo sát do Kaspersky thực hiện cũng cho thấy có khoảng 49% doanh nghiệp từng gặp phải tấn công có chủ đích và 50% phải đối mặt với ransomware và 20% trong số này bị tin tặc bắt cóc dữ liệu.

Các chuyên gia Kasperksy cũng khuyến cáo, hiện còn một mối đe dọa khác cần hết sức chú trọng, đó là sự bất cẩn của nhân viên vốn là chủ thể gây ra gần một nửa sự cố bảo mật tại các doanh nghiệp, bên cạnh các rủi ro cũng như thách thức bảo mật khác như chia sẻ thông tin không phù hợp giữa thiết bị di động (54%), ổ cứng bị hư dẫn đến lộ thông tin nhạy cảm (53%) và nhân viên sử dụng tài nguyên CNTT không hợp lý (50%).

Theo PC World VN