Đoàn giám sát Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng thông tin các dự án liên quan đến đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đoàn giám sát của Quốc hội yêu cầu UBND TP Đà Nẵng cung cấp số liệu, dữ liệu về quản lý, sử dụng đất đai, dự án trên địa bàn TP trong giai đoạn 2016-2021.
Một góc đô thị Đà Nẵng
Một góc đô thị Đà Nẵng

Các nội dung Đoàn giám sát của Quốc hội yêu cầu UBND TP Đà Nẵng cung cấp gồm: Đất sử dụng không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục. Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục (nếu có);

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng cung cấp thông tin phải làm rõ các trường hợp không đưa đất vào sử dụng quá hạn, nhưng tiếp tục được gia hạn sử dụng thêm 24 tháng, những dự án đầu tư đã được gia hạn nhưng sau thời gian 24 tháng gia hạn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Đặc biệt, Đoàn giám sát yêu cầu Đà Nẵng phải thông tin về số lượng dự án, diện tích đất đai hiện nay không triển khai được do vướng mắc, do đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra hoặc đã có kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra, xử lý vụ án, vụ việc nhưng chưa được xử lý (nếu có). Việc cung cấp thông tin phải cụ thể về số lượng dự án và diện tích đất phát sinh trong giai đoạn 2016-2021; số lượng dự án và diện tích còn tồn đọng chưa được sử dụng, chưa được xử lý đến ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, Đoàn giám sát Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng cung cấp thông tin quản lý, xử lý đối với một số dự án đầu tư công trình, tài sản công có giá trị lớn trên địa bàn TP hiện đang khó khăn trong khai thác, sử dụng gây lãng phí kinh phí đầu tư…; kể cả các vụ án xảy ra trên phạm vi địa bàn quản lý của TP đã được xét xử hoặc có kết luận của cơ quan điều tra trong giai đoạn 2016-2021. Các thông tin về những thiệt hại, thất thoát, lãng phí về đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước phải được lượng hoá, cụ thể...