DNNN lún sâu trong nợ nần trăm ngàn tỷ

 Nhiều Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước vẫn đang rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và bức tranh tài chính không an toàn. 28 đơn vị có hệ số nợ đã cao hơn ngưỡng an toàn, lên tới hơn 48 lần.
DNNN lún sâu trong nợ nần trăm ngàn tỷ

“Ôm” nợ khó đòi hàng ngàn tỷ

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ, tình hình tài chính của doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 chưa khả quan hơn năm 2013. Nợ của các tập đoàn, tổng công ty vẫn tăng.

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty cho thấy, tổng nợ phải thu năm 2014 là gần 294.000 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2013. Tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản năm 2014 là 11%.

Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 13.570 tỷ đồng, tăng 18,6% so với thực hiện năm 2013, chiếm 4,6% tổng số nợ phải thu.

Đáng chú ý, nhóm nợ phải thu khó đòi đứng đầu là Tập đoàn Dầu khí quốc gia với 3.113 tỷ đồng, kế đến là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nợ 1.807 tỷ đồng, Tập đoàn Viễn thông quân đội nợ khó đòi 616 tỷ đồng. Tổng công ty Công nghiệp Xi măng nợ 613 tỷ đồng. Tập đoàn Than khoáng sản nợ 608 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổng công ty Lương thực Miền Nam nợ 544 tỷ đồng, Lương thực Miền Bắc nợ 504 tỷ đồng, Vietnam Airlines nợ 391 tỷ đồng, Mobifone nợ 344 tỷ đồng,...

Theo báo cáo của công ty mẹ, tổng nợ phải thu là 293.617 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2013. Trong đó nợ phải thu khó đòi là 9.569 tỷ đồng tăng 19,4% so với 2013, chiếm 4,3%/Tổng số nợ phải thu.

Danh sách nợ phải thu khó đòi của các công ty mẹ, đứng đầu là Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông (2.249 tỷ đồng); Công ty mẹ - TCT Lương thực Miền Nam (702 tỷ đồng); Công ty mẹ - TCT CN Xi măng (487 tỷ đồng); Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia (459 tỷ đồng); Công ty mẹ Mobifone (345 tỷ đồng); TCT Lương thực Miền Bắc (304 tỷ đồng); Công ty mẹ - TCT Cảng Hàng không Việt Nam (299 tỷ đồng);...

Hiện, các tập đoàn, tổng công ty đã trích lập 12.032 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ trích 6.544 tỷ đồng để làm dự phòng nợ phải thu khó đòi để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, nợ phải thu khó đòi và tỷ lệ nợ phải thu/Tổng tài sản năm 2014 tăng hơn năm 2013 tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng, nông nghiệp cho thấy sự phục hồi của thị trường bất động sản chưa rõ nét, khả năng tiêu thụ bất động sản còn chậm.

28 tập đoàn, tổng công ty mất an toàn nợ

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty có tổng số nợ phải trả là 1.567.063 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2014 là 1,41 lần.

Tuy nhiên, có 28 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần như Tổng công ty Phát thanh truyền hình thông tin (48,27 lần); Lắp máy Việt Nam (11,67 lần); Tổng công ty 36 (11 lần); Sông Đà (10 lần); Thành An (9,36 lần); Trường Sơn (9,24 lần); Xăng dầu số 1 (8,86 lần);...

Danh sách này cũng có tên Tổng công ty Hàng không VN với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn là 5,87 lần; TCT Đông Bắc (5,75 lần); TCT Tài nguyên và Môi trường VN (5,5 lần); TCT TCT XD và PTHT (4,97 lần); TCT Giấy VN (4,9 lần);...

Báo cáo hợp nhất còn cho biết, nợ nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty là 381.419 tỷ đồng; trong đó, vay ngắn hạn là 26.955 tỷ đồng, vay dài hạn là 354.464 tỷ đồng). Các tập đoàn, tổng công ty vay lại vốn ODA của Chính phủ là 117.986 tỷ đồng, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 124.104 tỷ đồng, vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả là 91.879 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá, tình hình huy động vốn và khả năng thanh toán của các tập đoàn, tổng công ty có dấu hiệu được cải thiện. Các đơn vị năm 2013 có tài sản không đảm bảo khả năng thanh toán nợ hiện có thì tình hình tài chính năm 2014 bước đầu đã được khắc phục qua quá trình thực hiện tái cơ cấu DNNN, như TCT Xăng dầu quân đội (1,01 lần); TCT Hàng hải VN (1,8 lần).

Bên cạnh đó vẫn còn đơn vị có hệ số thanh toán nợ tổng quát là Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả nhỏ hơn 1 như Công ty TNHH MTV Haprosimex - Hà Nội là 0,51 do kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu nên tài sản không đảm bảo khả năng thanh toán nợ hiện có.

Theo VNN