Điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương về làm việc tại Văn phòng Bộ VHTTDL

VietTimes -- Chiều 30/5, Văn phòng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch (VHTTDL) phát thông báo chính thức, cho biết Ban cán sự Đảng của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đã thống nhất chuyển ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn về làm việc tại Văn phòng Bộ.
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh - Tuổi trẻ.
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh - Tuổi trẻ.

Ông Chương sẽ đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 06 tháng kể từ 1/6 để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác. Thứ trưởng Vương Duy Biên tạm thời điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trước đó, ngày 19/5, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL đã cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 bài hát được phổ biến rộng rãi lên Website: cucnghethuatbieudien.gov.vn. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật danh mục lên Website, Cục Nghệ thuật biểu diễn thiếu cẩn trọng nên đã đưa danh mục này vào mục "Bài hát mới cấp phép", gây nên sự hiểu lầm và bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngày 22/5, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5191/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bộ VHTTDL cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ đã yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan.

Vụ Pháp chế được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Về 300 bài nhạc đỏ được cập nhật lẫn lộn vào danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975 được cấp phép, Bộ VHTTDL cho biết các bài hát này đã được gỡ khỏi website Cục Nghệ thuật biểu diễn.