Điều chưa biết về từng bộ phận trong chiếc iPhone của bạn

iPhone 6s và iPhone 6s Plus là một phần sự thành công của việc Apple đã tối ưu rất tốt phần cứng và phần mềm trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, ở mảng phần cứng, Apple không làm điều này một mình, mà thay vào đó hãng hợp tác với rất nhiều đơn vị sản xuất khác.

Điều chưa biết về từng bộ phận trong chiếc iPhone của bạn

Điều chưa biết về từng bộ phận trong chiếc iPhone của bạn ảnh 1

Theo Tri thức trẻ