Điểm danh 7 sản phẩm CNTT trọng điểm do Bộ TT&TT ban hành

VietTimes -- Thiết bị IPv6; Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT; Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử; Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn, một số sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin… lọt vào danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm do Bộ TT&TT ban hành mới đây.
Thông tư 01 năm 2017 của Bộ TT&TT ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm sẽ có hiệu lực thi từ ngày 2/4/2017. Ảnh minh hoạ: Internet.
Thông tư 01 năm 2017 của Bộ TT&TT ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm sẽ có hiệu lực thi từ ngày 2/4/2017. Ảnh minh hoạ: Internet.
Theo quy định tại Điều 50 của Luật CNTT, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu: thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao; có tiềm năng xuất khẩu; có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác; đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
Có hiệu lực thi từ ngày 2/4/2017, Thông tư 01 năm 2017 của Bộ TT&TT ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm bao gồm các sản phẩm CNTT bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật CNTT. 

Thông tư 01 của Bộ TT&TT cũng quy định rõ, Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm CNTT trọng điểm, làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, đồng thời cũng để quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm CNTT.

Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn và được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT (www.mic.gov.vn).

Danh sách cụ thể như sau: