Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh làm lộ thông tin của 150.000 bệnh nhân

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) tuyên bố một lỗi lập trình đã gây ra sự cố làm lộ dữ liệu ảnh hưởng tới 150.000 bệnh nhân quốc gia này.

(Nguồn: BBC)

Những bệnh nhân bị ảnh hưởng đã yêu cầu các thông tin sức khỏe của họ được bảo mật và chỉ dùng cho mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho họ. Nhưng có dấu hiệu vấn đề đã xảy ra với phần mềm sử dụng bởi các bác sĩ cộng đồng (GP) để đánh dấu tùy chọn không cho phép sử dụng cùng loại dữ liệu cho mục đích nghiên cứu và kiểm toán. Do đó, ứng dụng SystmOne có liên quan chưa được thông qua bởi đơn vị cung cấp CNTT của NHS.

Công ty phát triển phần mềm TPP đã thừa nhận và bày tỏ hối lỗi trước sự cố này. NHS Digital cho biết họ đã gửi thông báo và lời xin lỗi tới tất cả các bệnh nhân và bác sĩ của họ.

Trong thông cáo gửi Quốc hội Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Jackie Doyle-Price khẳng định: "Chúng tôi xác định hiện đã và đang chưa hề có một nguy cơ nào đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe gây ra bởi lỗi này". Quan chức này cũng bổ sung việc triển khai chương trình bỏ qua dữ liệu quốc gia - dịch vụ mới cho phép cá nhân hạn chế sử dụng dữ liệu y tế của họ mà không cần sự can thiệp của GP - sẽ đảm bảo sự cố khó có thể xảy ra lần nữa.

Văn phòng Cao ủy thông tin Anh đã nhận được thông báo và đang tìm hiểu thông tin về vụ việc này.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/dich-vu-y-te-quoc-gia-anh-lam-lo-thong-tin-cua-150-000-benh-nhan-169252.ict