Đến năm 2030, Quảng Nam sẽ có 52,9 triệu m2 sàn nhà ở

VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ có 52,9 triệu m2 sàn nhà ở, bình quân đạt 33,23 m²/người.

Một góc dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Một góc dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo quyết định phê duyệt, đến năm 2025, Quảng Nam sẽ có khoảng 44,7 triệu m2 sàn nhà ở (diện tích tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 6,389 triệu m2 sàn), nâng diện tích sàn bình quân đầu người đạt 28,93 m²/người. Trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 32,18 m²/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 27,79 m²/người; Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người; Chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 97,5%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,149 triệu m2 sàn). Nâng diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 33,23 m²/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 36,35 m²/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32,11 m²/người; Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người. Chất lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố chiếm 99,2%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Với định hướng này, từ nay đến năm 2025, Quảng Nam sẽ phát triển thêm 5,14 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, 0,686 triệu m2 sàn nhà ở thu nhập thấp và 0,566 triệu m2 sàn nhà ở do người dân tự đầu tư xây dựng. Trong giai đoạn từ 2026-2030, Quảng Nam sẽ phát triển thêm 7,32 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, 0,44 triệu m2 sàn nhà ở thu nhập thấp và 0,783 triệu m2 sàn nhà ở do người dân tự đầu tư xây dựng.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn, trong giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam sẽ tăng thêm 2.018 ha diện tích đất các loại (trong đó có 1.369ha đất nhà ở thương mại) và trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng thêm 2.393ha (trong đó có 1.889ha đất nhà ở thương mại).

Tổng nguồn vốn đầu tư huy động xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.