Đến 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của ASEAN

VietTimes -- Đó là mục tiêu Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” mà UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt.
Đến 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của ASEAN
Đến 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của ASEAN

Cụ thể, trong tầm nhìn đề ra cho đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực ASEAN. Và là một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.

Đề án đặt ra một loạt các mục tiêu gồm: triển khai đầy đủ các chính sách của Chính phủ ban hành về hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp của thành phố; xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.
 
Đề án sẽ hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn TP trong việc thương mại hóa được sản phẩm. Trong đó có ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, sẽ thành lập 8-10 vườn ươm doanh nghiệp bao gồm các vườn ươm tại trường đại học, vườn ươm tư nhân hoặc theo hình thức đối tác công tư. Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp TP.Đà Nẵng và triển khai hoạt động hiệu quả, thu hút được 3-5 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Song song với các chính sách hỗ trợ, Đà Nẵng sẽ khuyến khích các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, v.v. thành lập câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo. Tiến đến 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp, có câu lạc bộ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo.