Đến 2020 giảm 30%-50% số xe công phục vụ công tác chung

VietTimes -- Bộ Tài chính cho biết, hiện đang sửa đổi Quyết định số 32 theo theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, trong nội dung trả lời cử tri về khoán xe công Bộ Tài chính đã cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32 theo hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, dự thảo dự kiến sửa đổi quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công mở rộng đối với một số nhóm chức danh (Thứ trưởng và tương đương; một số chức danh sử dụng xe phục vụ công tác chung) trừ địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Trước đó, quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công cũng đã và đang được một số bộ ngành, địa phương nghiên cứu áp dụng (như: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, TP. Hà Nội…). Kết quả bước đầu cho thấy cơ chế khoán xe công góp phần tiết kiệm chi ngân sách, được dư luận, nhân dân đồng tình.

Tính đến hết 31/12/2016, tổng số xe trên cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước còn 34.214 chiếc; trong đó, xe phục vụ chức danh là 864 chiếc, xe phục vụ công tác chung là 17.047 chiếc và xe chuyên dùng là 16.330 chiếc.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Tài chính, từ khi thực hiện Quyết định số 32, tổng số xe các đơn vị đã thanh lý được là 1.105 chiếc. Bên cạnh đó, còn 2.041 xe đã được các bộ, ngành, địa phương thống nhất với Bộ Tài chính xếp vào số dư thừa và sẽ tiếp tục thanh lý trong thời gian tới. Như vậy, bước đầu, cả nước đã có thể giảm được hơn 3.100 đầu xe công.