Đề xuất thu mua hàng nghìn container “bỏ quên”

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính với Thủ tướng Chính phủ về tình trạng hàng nghìn container “bỏ quên” tại các cảng biển.
Đề xuất thu mua hàng nghìn container “bỏ quên”

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình trạng hàng nghìn container “bỏ quên” tại các cảng biển, cửa khẩu trong đó có đề xuất cho một số doanh nghiệp đủ năng lực xử lý tham gia thu mua, giải phóng hàng.

Tình trạng container tồn đọng, quá hạn làm thủ tục xuất hiện cả 5 khu vực cảng biển, cửa khẩu được kiểm tra là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghiêm trọng nhất là tại khu vực cảng Hải Phòng với số lượng container quá thời hạn làm thủ tục tính tới 1/3 là 4.818 container. Trong số này, cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng là mặt hàng chiếm gần 50%.

 Bộ Tài chính đề xuất cấp phép một số doanh nghiệp có đủ năng lực, xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng được tham gia thu mua, xử lý số lượng hàng tồn lưu. Số tiền thu được từ xử lý hàng tồn đọng sẽ nộp ngân sách Nhà nước.

Theo VTV