Không có quy định dừng hoạt động các cửa khẩu Việt - Trung
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt:

Không có quy định dừng hoạt động các cửa khẩu Việt - Trung

VietTimes -- Việt Nam chỉ tạm dừng qua lại ở các lối mòn, các đường mòn, lối mở không chính thức, không có quy định nào dừng hoạt động các cửa khẩu mà chỉ có các biện pháp quản lý dịch bệnh - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết.
Bộ TT&TT ban hành các Thông tư về công tác thông tin cơ sở

Bộ TT&TT ban hành các Thông tư về công tác thông tin cơ sở

VietTimes -- Đó là Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Thông tư 06/2017 hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin