Đề xuất rà soát lại quy trình số hóa, chuyển đổi khi xây dựng Chính phủ số

VietTimes – Đây là kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp tại Hội nghị tham vấn doanh nghiệp Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) tổ chức sáng 6/8.  
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh MIC)
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh MIC)

Dự thảo Chiến lược được Bộ TT&TT giới thiệu tại Hội nghị xác định rõ tầm nhìn phát triển Chính phủ số đến năm 2030: Chính phủ số là trụ cột trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Việc gắn kết Chính phủ số với kinh tế số, xã hội số, giúp Chính phủ có năng lực phục vụ và kiến tạo với mức độ cá thể hóa theo nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp, dựa trên phân tích dữ liệu để đổi mới quản trị hành chính công.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, dự thảo Chiến lược xác định việc xây dựng, phát triển Chính phủ số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số. 

Cụ thể, Bộ TT&TT đặt mục tiêu kép là gắn phát triển Chính phủ số với phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ các công nghệ lõi, làm chủ các nền tảng mở phục vụ Chính phủ số. Các doanh nghiệp có thể tham gia quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công.

Cùng với đó, trọng tâm của chiến lược này cũng đặt vào việc chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan Nhà nước lên môi trường số, coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định. Chuyển đổi số phải toàn trình, từ đầu đến cuối trong triển khai hoạt động của cơ quan Nhà nước. Cơ quan Nhà nước sử dụng dữ liệu và các công nghệ số để ra quyết định và quản lý xã hội hiệu quả hơn, tạo nền tảng và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Việc phát triển Chính phủ số cũng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Chính phủ số sẽ giảm bớt thủ tục hành chính, thay đổi nhận thức từ nền hành chính công “một cửa cố định” đến “một cửa bất kỳ” hay “không cửa”, cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích số mạng lại giá trị gia tăng cho mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, thân thiện, dễ dàng sử dụng.

Các nền tảng dùng chung cho Chính phủ số phải được làm trước, làm tốt, làm tập trung sau đó nhân rộng, phát triển các nền tảng theo hướng dịch vụ có thể sử dụng tại mọi nơi, không phân biệt cấp chính quyền.

Dữ liệu cần được quản lý như tài nguyên quan trọng, được chia sẻ một cách tối đa trong cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được Bộ TT&TT mời tham dự góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển Chính phủ số, đại diện đến từ các doanh nghiệp như Viettel, VNPT, FPT,… đều bảy tỏ sự nhất trí, đánh giá cao với nội dung dự thảo và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu giữa các Bộ ngành và giữa các cơ quan Trung ương và cơ quan địa phương. Các đơn vị này đều thống nhất rằng trên cơ sở quản lý và phân tích dữ liệu, các cơ quan nhà nước mới có thể cung cấp những dịch vụ mới phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, ý kiến của các đại biểu đều nhất trí đề nghị khi xây dựng dự thảo các đơn vị chức năng cần phải rà soát lại quy trình chuyển đổi từ quy trình trên giấy sang quy trình số, cụ thể là quy trình làm việc, quy trình hồ sơ, quy trình giải quyết vụ việc.