Đề cử nguyên Tư lệnh Biên phòng làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Sáng 5-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ QH trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, sinh năm 1963, là tiến sĩ kinh tế - được Ủy ban Thường vụ QH đề cử vào vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng trình danh sách đề cử Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm nhiều ủy ban. Các ứng viên đều là những người vừa được bầu vào Ủy ban Thường vụ QH. Cụ thể:

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương - được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội - được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng - được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Chiều nay 5-4, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự, QH sẽ biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức vụ trên.

Trước đó, sáng 54, QH công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội - được bầu làm Phó Chủ tịch QH.

Bà Nguyễn Thanh Hải, bà Nguyễn Thúy Anh, bà Lê Thị Nga, ông Nguyễn Đức Hải, ông Trần Văn Túy, ông Võ Trọng Việt, ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Theo NLĐ