ĐBSCL gieo sạ sớm 420.000 ha lúa để tránh hạn mặn

VietTimes -- Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), các tỉnh ĐBSCL nên gieo sạ sớm khoảng 420.000 ha lúa trong tháng 10/2016 để tránh hạn mặn.
Khoảng 420.000 ha sẽ được ĐBSCL gieo sạ sớm trong tháng 10/2016.
Khoảng 420.000 ha sẽ được ĐBSCL gieo sạ sớm trong tháng 10/2016.

Vụ lúa đông xuân này, toàn vùng ĐBSCL có kế hoạch gieo sạ 1.549.660 ha, trong đó có khoảng 420.000 ha sẽ được gieo sạ sớm trong tháng 10/2016, diện tích còn lại sẽ được gieo sạ trong những tháng kế tiếp và dứt điểm vào ngày đầu tháng 1/2017.

Theo dự báo từ Cục Trồng trọt, nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân 2016- 2017 sẽ gặp nhiều khó. Diện tích có khả năng ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và hạn hán của các tỉnh ven biển là hơn 300.000 ha, chiếm hơn 35% diện tích xuống giống của vùng ven biển và chiếm hơn 21% diện tích xuống giống vụ đông xuân 2016-2017 toàn vùng ĐBSCL.

Do đó, ĐBSCL nên gieo sạ sớm trong tháng 10 sẽ tạo nhiều cơ hội tận dụng được nguồn nước cho sản xuất lúa và không bị hạn cuối vụ, nhất là đối với các tỉnh ven biển, những vùng đã bị thiệt hại do hạn, mặn trong năm ngoái.

Giải pháp gieo sạ sớm đối với vùng bị ảnh hưởng của hạn, mặn được xem là sự lựa chọn an toàn trong giai đoạn hiện nay, về lâu dài những vùng khó khăn này cần được chuyển sang cơ cấu hai lúa - một màu.