Đầu tháng 10/2016, ngư dân sẽ được nhận đền bù do sự cố cá chết

VietTimes -- Lãnh đạo Bộ NNPTNT khẳng định, đầu tháng 10/2016, bà con sẽ nhận được tiền đền bù. Tiền đền bù sự cố Formosa sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, vùng nào khó khăn ưu tiên giải ngân trước.
Ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung đang chờ tiền đền bù thiệt hại từ sự cố môi trường Formosa.
Ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung đang chờ tiền đền bù thiệt hại từ sự cố môi trường Formosa.

Cụ thể, Bộ NNPTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng đề án xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Đồng thời, ngày 7/9, Bộ NNPTNT đã gửi các Bộ, ngành có liên quan và UBND 4 tỉnh để xin ý kiến góp ý cho dự thảo đề án đến nay đã nhận được ý kiến góp ý 8/13 cơ quan cho đề án. Theo kế hoạch, Bộ sẽ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trong tháng 9/2016.

Đến nay, Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT đang gấp rút hoàn thiện các phần việc liên quan để trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến đầu tháng 10 tiền đền bù sẽ đến tay những người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại trực tiếp sẽ được nhận đền bù, đối tượng gián tiếp sẽ được nhận hỗ trợ, theo các mức quy định tương ứng.

Ngoài phương án đền bù, bản đề án được Bộ NNPTNT đưa ra, ngư dân vùng bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có thể được vay tới 90% giá trị con tàu với lãi suất 1% một năm hoặc hỗ trợ một lần 50% giá trị con tàu; vay vốn 100 triệu đồng mỗi hộ... Ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ 100% chi phí dành cho ngư dân muốn chuyển đổi nghề, đi xuất khẩu lao động; chính sách giãn, khoanh nợ cho vay với doanh nghiệp thu mua tạm trữ hải sản, du lịch...