Đất không có tên đường vẫn có giá: Lỗi do “cóp dán“!

VietTimes -- Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng liên quan đến ý kiến chất vấn của đại biểu liên quan đến việc một số tuyến đường không có tên nhưng lại có bảng giá đất.
ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh
ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Đất không có tên đường vẫn có giá?

Theo đó, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra chiều ngày 7/12, đại biểu Lê Văn Quang chất vấn Giám đốc Sở TNMT: "Theo Tờ trình của UBND TP về việc ban hành giá đất có đề nghị bỏ 5 tuyến đường với lý do quy hoạch rà soát là có tên trong bảng giá đất nhưng không có trên thực tế. Đề nghị cho biết là đường không có trên thực tế nhưng tại sao lại có trong bảng giá đất. Hơn nữa đường không có trên thực tế thì lấy cơ sở nào để xác định giá đất.

Thứ hai là trách nhiệm của các bên liên quan phối hợp đến việc tham mưu cho Sở TNMT lên quan đến việc này.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng
Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng "đăng đàn" trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp

Bên cạnh đó, tại phụ lục số 05 của bảng giá đất này, cũng có đề nghị là trong trường hợp lô đất có nhiều đường kiệt dẫn ra đường phố thì giá đất được xác định theo giá của đường kiệt có giá đất cao nhất. Đề nghị Sở TNMT cho biết điều kiện xác định vị trí giá đất của các trường hợp trên có cùng quy định xác định vị trí trong việc để cấp số nhà hay không? Vì hiện nay, việc cấp biển số nhà trong kiệt có kèm theo tên đường phố. Đề nghị Sở TNMT cho cử tri biết".

Theo tôi cái này là do cóp dán từ năm 2004. Nhưng báo cáo chủ tọa kỳ họp là cóp dán nhưng không ảnh hưởng. Cái này cơ quan tham mưu sai, lần này thì sửa lại".Ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Trả lời ý kiến đại biểu, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng cho biết, trong khi rà soát điều chỉnh đặt tên đường thì phát hiện và loại bỏ các tên đường này. "Việc đưa danh sách đường vào bảng giá đất là trên cơ sở kế thừa bảng giá của Sở Tài chính và ngành TNMT chỉ biết kế thừa bảng giá ấy. Đây là thời gian tương đối dài, đến bây giờ thì phát hiện ra nên Sở mạnh dạn đề xuất bỏ đi, rõ ràng nếu quy trách nhiệm thì trách nhiệm thuộc về chúng tôi.

Qua rà soát thì không có tên đường này, mà việc này đã thực hiện từ năm 2014. Và khi rà soát thấy vậy nên sở đề xuất bỏ. Còn việc này trước đây bảng giá do Sở Tài chính lập. Còn liên quan đến việc cấp số nhà thì UBND TP cũng đã có quy định rất rõ", ông Lê Quang Nam trả lời

Trước trả lời của Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh truy vấn các cơ quan tham mưu
Trước trả lời của Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh truy vấn các cơ quan tham mưu

Trước trả lời của Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chất vấn thêm: "Tham mưu thế nào mà đường không có tên sao có giá!".

Bị Chủ tịch HĐND chất vấn, đại diện Sở Tài chính nhận khuyết điểm : "Báo cáo anh là do nhầm lẫn!"

Lỗi do..."cóp dán"!

Chưa đồng ý với ý kiến trả lời của đại diện các Sở, ông Nguyễn Xuân Anh truy tiếp: "Cơ quan tham mưu thế nào chứ kỳ quá, không có tên đường mà vẫn có giá đất. Đường phải có tên gì thì mới có giá đất chứ thế này thì kỳ quá.

Tôi thì tôi không có chuyên môn, tôi không hiểu, nhưng nghe kỳ quá. Ít ra phải có tên. Đường đó là đường gì? Đường vô danh, không có tên sao lại có cái giá. Để đánh giá có phù hợp hay không thì chưa dám kết luận, nhưng nghe kỳ quá. Các anh phải nghiêm túc việc này. Hết sức nghiêm túc việc này. Việc này ra sao anh Miên (ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng-PV), anh giải thích thử!".

Theo ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đường không có tên vẫn có giá đất là do
Theo ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đường không có tên vẫn có giá đất là do "cóp dán"!

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đăng đàn trả lời: "Báo cáo với HĐND là vừa qua là chúng ta rà soát lại toàn bộ giá đất tính theo nguyên tắc xác định trên thị trường có tất cả các quận huyện cho rà soát hết thì phát sinh ra 5 tuyến đường không có tên nhưng lại có bảng giá.

Tiếp tục rà soát từ đầu đến cuối thì trước đây ở Quyết định 50 là thấy rồi nhưng không dám nói. Nhưng kỳ này phải nói. Tức là không có thì phải loại bỏ ra. Theo tôi cái này là do cóp dán từ năm 2004. Nhưng báo cáo chủ tọa kỳ họp là cóp dán nhưng không ảnh hưởng. Cái này cơ quan tham mưu sai, lần này thì sửa lại".