Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Ban Bí thư

VietTimes -- Vào lúc 8h15 sáng nay, 28/1, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt BCH TƯ thông báo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Ban Bí thư

Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Tổng bí thư; Bộ chính trị khóa XII gồm 19 ủy viên, cụ thể:

1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư;

2. Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội;

3. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

4. Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ;

5. Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội;

6. Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

7. Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

8. Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

9. Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ;

10. Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam;

11. Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  QĐND Việt Nam;

12. Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

13. Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

14. Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM;

15. Trương Hoà Bình, Chánh án TAND Tối cao;

16. Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ;

17. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

18. Trần Quốc Vượng, Chủ nhiêm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

19. Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an .

BCH TƯ khóa XII cũng đã bầu Ban bí thư gồm 3 người; cụ thể bao gồm các ông:

1. Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện KSND Tối cao;

2. Lương Cường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  QĐND Việt Nam;

3. Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 Ủy viên và ông Trần Quốc Vượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XII.

Cụ thể, danh sách 21 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương như sau:

1. Trần Quốc Vượng;

2. Mai Trực;

3. Nguyễn Đức Hải;

4. Sa Như Hòa;

5. Bùi Thị Minh Hoài;

6. Nguyễn Thanh Sơn;

7. Nguyễn Văn Nhân;

8. Tô Quang Thu;

9.Trần Cẩm Tú;

10. Nguyễn Công Học;

11.Võ Minh Khương;

12. Nguyễn Văn Doanh;

13. Nguyễn Thị Bích Ngà;

14. Hà Quốc Trị;

15. Cao Văn Thống;

16. Vũ Khắc Hùng;

17.Nghiêm Phú Cường;

18. Nguyễn Thế Toàn;

19. Nguyễn Quốc Hiệp;

20. Huỳnh Thị Xuân Lam;

21. Trần Tiến Hưng.

Sau đó BCH TƯ khóa XII đã ra mắt.

Phát biểu sau khi nhậm chức Tổng bí thư, thay mặt BCH TƯ khóa XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cám ơn các đồng chí BCH TƯ khóa XI đã có những cống hiến to lớn trong nhiệm kỳ vừa qua và TBT Nguyễn Phú Trọng cũng mong muốn các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI tiếp tục đóng góp trí tuệ cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Tổng bí thư cũng hứa rằng, cùng với BCH TƯ, Bộ Chính trị làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân; gần dân, sát dân, vì dân. Cuối cùng Tổng Bí thư cám ơn các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XII đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao để Đại hội thành công tốt đẹp.

Tiếp đó, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đọc Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

L.T.B