Đang miễn phí tải về gói biểu tượng cho điện thoại Android

VietTimes -- Nếu bạn thích tùy chỉnh giao diện điện thoại Android của mình, thì hãy tải về một gói biểu tượng (icon) đang được cung cấp miễn phí ngày hôm nay.

Người dùng Android có thể tùy chỉnh giao diện màn hình chính

Người dùng Android có thể tùy chỉnh giao diện màn hình chính

Thông thường, giá của các gói biểu tượng này là 1 USD hoặc nhiều hơn, nhưng bây giờ bạn có thể tải chúng miễn phí trong thời gian giới hạn.

Bộ sưu tập các biểu tượng này sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng để tùy chỉnh giao diện màn hình chính, chỉ cần bạn chọn một hình nền đẹp để kết hợp với các biểu tượng ấy.

Chưa rõ thời gian miễn phí tải các gói biểu tượng này kéo dài bao lâu, vì thế nếu bạn cảm thấy “đã mắt” với các biểu tượng này, hãy tải về ngay lập tức.

Đang miễn phí tải về gói biểu tượng cho điện thoại Android ảnh 1
Đang miễn phí tải về gói biểu tượng cho điện thoại Android ảnh 2
Đang miễn phí tải về gói biểu tượng cho điện thoại Android ảnh 3
Đang miễn phí tải về gói biểu tượng cho điện thoại Android ảnh 4

Những gói biểu tượng này có hình ảnh giống như trên. Đường link trên Google Play được liệt kê dưới đây:

Gói Furatto

Gói Jono Pro

Gói Graby Spin

Gói OnePX

Gói Peach

Theo Phone Arena