Đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bưu điện

Người dân có thể tới các điểm Bưu điện để đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện việc xây dựng hệ thống định danh xác thực PostID để triển khai tại các điểm giao dịch của Bưu điện đã được hoàn thiện.

Tại Việt Nam, hiện nay, các cá nhân, tổ chức đang sở hữu rất nhiều mã số như: mã số bảo hiểm y tế, mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, mã số doanh nghiệp, mã số người gửi tiền ngân hàng, SIM di động… Trên một số cổng dịch vụ công hiện nay, việc xác định, định danh phần lớn được thực hiện thông qua tài khoản và mật khẩu, chưa đủ đảm bảo định danh xác thực khi tham gia giao dịch.

Chính phủ yêu cầu cần tìm các biện pháp sử dụng các mã số nêu trên để xác thực định danh công dân.

Đặc biệt là với Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào vận hành từ ngày 9/12, để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng này, các cá nhân, tổ chức phải có tài khoản đã được xác thực bởi các đơn vị có uy tín.

Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID của Bưu điện.

Với mạng lưới rộng, cung cấp đa dịch vụ, số lượng khách hàng lớn, đa dạng, Bưu điện Việt Nam được giao tham gia định danh, xác thực miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Các cá nhân, tổ chức khi thực hiện định danh, xác thực điện tử qua Bưu điện sẽ phải cung cấp các giấy tờ theo quy định để kiểm tra đối chiếu và thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống định danh, xác thực điện tử PostID.

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp 1 tài khoản PostID, có thể đăng nhập vào các hệ thống của Bưu điện (My VNPost và các hệ thống sẽ triển khai) để sử dụng các dịch vụ do Bưu điện cung cấp. Ngoài ra, có thể sử dụng tài khoản PostID này đăng nhập hệ thống của các đơn vị khác có kết nối với Bưu điện (như Cổng Dịch vụ công quốc gia,…) để sử dụng dịch vụ mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin.

Tại hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước về việc triển khai định danh, xác thực điện tử do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định việc triển khai dịch vụ định danh, xác thực điện tử nhằm đáp ứng được xu thế phát triển mạnh của giao dịch điện tử trong thời gian tới. Đây là dịch vụ mới nên giám đốc các Bưu điện tỉnh phải vào cuộc, điều hành, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, bài bản nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Tổng công ty sẽ có những buổi đào tạo chuyên sâu cho các chuyên viên, nhân viên tại các Bưu điện tỉnh. Bởi việc định danh, xác thực điện tử không chỉ góp phần tiết kiệm rất nhiều cho công dân, chính phủ và doanh nghiệp, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng cường tính hiệu quả và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới trong tiến trình cung cấp dịch vụ công.

Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID. Khi thực hiện các thủ tục hành chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát kết quả tại nhà qua Bưu điện và chỉ phải trả cước, phí đối với việc sử dụng các dịch vụ khác theo quy định.

Để định danh xác thực các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa chỉ http://postid.vnpost.vn.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-ve-ict/dang-ky-mien-phi-tai-khoan-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-tai-buu-dien-193071.ict