Đại hội 12: Nhân sự không trong danh sách đề cử liệu có khả năng trúng cử?

VietTimes -- Trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng XII, về khả năng tái cử của Ủy viên BCH TƯ khóa XI nằm ngoài danh sách được Bộ chính trị, BCH TƯ khóa XI giới thiệu, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết Quy chế 244 được thực hiện từ Ban chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương trở xuống. 
Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT&TT
Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT&TT

Quy chế này đã được thông qua trong quá trình Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương thời gian qua. Quy chế bầu cử này cũng đã được Đại hội XII thông qua. Theo đó, Ủy viên BCH TƯ khóa XI mà không được Ban chấp hành khóa XI giới thiệu thì nhân sự đó không được ứng cử, còn nếu được Đại hội đề cử thì nhân sự đó cũng phải xin rút. 

Ví dụ, đồng chí A là ủy viên BCH khóa cũ không được BCH TƯ khóa cũ giới thiệu để trình Đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được Đại hội giới thiệu thì đồng chí đó cũng xin rút. Còn quyết định được rút hay không rút sẽ do Đại hội quyết định. Nếu đồng chí A đó vẫn được Đại hội tín nhiệm và bầu thì đồng chí đó vẫn là Ủy viên Trung ương khóa XII. Tóm lại ý kiến cuối cùng về nhân sự vẫn là do Đại hội quyết định.

Trước đó, dự thảo Quy chế này được Trung ương chuẩn bị kỹ càng. Sau khi được thông qua ở Hội nghị 13, dự thảo được chuyển về 63 đoàn đại biểu thuộc đảng bộ các tỉnh/thành và năm đoàn đại biểu Đảng bộ khối cơ quan trung ương, quân đội, công an, doanh nghiệp... đã thảo luận, lấy ý kiến. Vì vậy phiên trù bị đã thông qua nhanh chóng Quy chế bầu cử tại Đại hội.

L.T.B