Đã sắp xếp lại gần 200 phó chủ tịch xã dư thừa ở Nghệ An

Tính đến chiều 10-6, tất cả 21 huyện, thành, thị ở tỉnh Nghệ An đã có phương án bố trí, sắp xếp lại vị trí công tác cho 179 phó chủ tịch  (PCT) xã dư thừa khi thực hiện thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đã sắp xếp lại gần 200 phó chủ tịch xã dư thừa ở Nghệ An

Ông Lê Đình Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho biết thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghệ An có 198 xã (trong tổng số 480 phường, xã) dư thừa PCT xã. Nhưng đến nay, các huyện, thành thị thống kê, rà soát lại chỉ dư thừa 179 PCT xã. 179 PCT xã này thuộc trường hợp phải tinh giản, được bố trí, sắp xếp công việc khác, không có ai bất bình xin nghỉ việc.

Trong đó, chuyển 125 người sang làm công chức xã, một người lên làm bí thư Đảng ủy xã (ở huyện Quế Phong) và năm người làm phó bí thư Đảng ủy xã, 23 người làm phó chủ tịch HĐND xã, bốn người nghỉ việc chờ hưu, 21 người sang vị trí cán bộ khác như: chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Ủy ban MTTQ xã, Hội nông dân…

Các huyện, thành thị dư thừa nhiều PCT xã là: huyện Thanh Chương 23 PCT, TP Vinh 17 PCT, thị xã Cửa Lò 10 PCT, huyện Quỳnh Lưu 16 PCT, huyện Nghi Lộc 10 PCT xã, Nghĩa Đàn 10 PCT.

Có việc dư thừa trên là do thực hiện theo Điều 34 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: UBND xã loại 2 và loại 3 có một phó chủ tịch và Điều 62; Điều 69 cũng quy định: UBND phường loại 2 và loại 3 có một phó chủ tịch; UBND thị trấn loại 2 và loại 3 có một phó chủ tịch.

Theo PLO