Đà Nẵng xin được áp dụng cơ chế đặc thù

VietTimes -- Tại buổi làm việc với Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, UBND TP Đà Nẵng đã xin được áp dụng cơ chế đặc thù và được ủng hộ.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội diễn ra ngày 21/6, UBND TP Đà Nẵng đã xin được áp dụng cơ chế đặc thù và được ủng hộ.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội diễn ra ngày 21/6, UBND TP Đà Nẵng đã xin được áp dụng cơ chế đặc thù và được ủng hộ.

Theo thông tin từ VP UBND TP Đà Nẵng, tại buổi làm việc với Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và các bộ ngành diễn ra sáng 21/6, Bộ Tài chính đã trình bày nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng và ý kiến tham gia của các cơ quan thuộc Quốc hội, các Bộ, ngành Chính phủ.

Tại cuộc họp, đa số ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất về nội dung và sự cần thiết phải ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng có thêm nguồn lực để phát triển đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xứng tầm với vị thế động lực của khu vực Miền Trung-Tây nguyên. 

Cụ thể dự thảo xin chủ trương cho phép nâng mức trần dư nợ huy động vốn của Đà Nẵng từ 30% lên mức 100% số thu ngân sách TP được hưởng và mức ưu đãi bổ sung có mục tiêu cho thành phố tương ứng 70% số tăng thu so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao; Về cơ chế phân cấp quản lý về các lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch đô thị đề xuất cho phép Đà Nẵng tự chủ quyết định một số vấn đề cụ thể trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt và ý kiến thống nhất của các bộ ngành,...và được đa số ý kiến thống nhất.

Ngoài ra, các bộ ngành yêu cầu Đà Nẵng cần có cơ chế đột phá hơn nữa, nhất là tập trung phát triển trên một số lĩnh vực, định hướng cụ thể và cũng như mối quan hệ kết nối phát triển với các địa phương trong khu vực. 

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, Đà Nẵng xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá gửi Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét có ý kiến để sớm ban hành Nghị định số cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng trong thời gian tới.