Đà Nẵng xem xét kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt

VietTimes -- Sáng 18/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ bất thường để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Sáng 18/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Sáng 18/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ chủ chốt của Thành ủy Đà Nẵng. 
Các cá nhân gồm: ông Trần Đình Hồng, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Trần Thanh Vân, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Đào Tấn Bằng, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng; ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường; Và ông Vũ Quang Hùng, thành ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng.
Các cá nhân trên bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì có liên quan đến công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ không đúng qui trình, qui định, kiểm tra, giám sát một số vụ việc không đúng thẩm quyền; Có hành vi vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác quản lý đất đai, dự án, đồng thời tham mưu việc giao đất không đúng qui định pháp luật.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số các bộ Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND vì đã vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.
Cụ thể, ông Phạm Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của Lãnh đạo Thành ủy. Hành vi đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng và ông Võ Văn Phụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vì đã vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với một số dự án, công trình vi phạm Luật Đấu thầu 2013.