Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật một tổ chức đảng và 46 đảng viên

Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật một tổ chức đảng và 46 đảng viên

VietTimes -- Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên (khiển trách 37 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp).
Tổng Bí thư nói về tình trạng "chạy" luân chuyển và tạo vây cánh

Tổng Bí thư nói về tình trạng "chạy" luân chuyển và tạo vây cánh

VietTimes -- Tổng Bí thư chỉ ra rằng, công tác bố trí, sử dụng cán bộ, có việc đề bạt, có việc phân công, có việc giới thiệu sang chính quyền, cần phải công tâm, khách quan. Tại sao người ta nói: Quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? thân quen “cánh hẩu”, thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình...