Đà Nẵng: Xảy ra vi phạm xây dựng Chủ tịch quận phải chịu trách nhiệm

VietTimes --  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn xem xét, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức do để xảy ra liên tiếp các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận quản lý và báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP, Sở Xây dựng trong tháng 1/2018.
Công trình dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng, một điển hình vi phạm trật tự xây dựng diễn ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
Công trình dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng, một điển hình vi phạm trật tự xây dựng diễn ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát việc xây dựng trên địa bàn quận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đồng thời, yêu cầu quận này tiếp tục rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng khác trên địa bàn, kịp thời ban hành các Quyết định đình chỉ và tổ chức thực hiện nghiêm theo các Quyết định đã ban hành đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành nội dung xử lý của cơ quan chức năng. 
Cùng với đó, xem xét, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP và Sở Xây dựng trong tháng 1/2018.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND TP nếu để tiếp tục xảy ra các trường hợp vi phạm trong địa giới hành chính thuộc địa bàn quản lý.
Dự án Khu tổ hợp khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Mường Thanh Sơn Trà trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn xây dựng sai phép nghiêm trọngDự án Khu tổ hợp khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Mường Thanh Sơn Trà trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng
Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung của UBND quận Ngũ Hành Sơn; và kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND TP xem xét hình thức xử lý đối với các cá nhân, tổ chức phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao.