Đà Nẵng: Từ tháng 6/2017, HĐND sẽ đối thoại trực tuyến định kỳ với cử tri

VietTimes -- Bắt đầu từ tháng 6/2017, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ đối thoại định kỳ trước mỗi kỳ họp với cử tri và phát sóng trên đài PT-TH, Cổng Thông tin điện tử TP.

​VietTimes -- Bắt đầu từ tháng 6/2017, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ đối thoại định kỳ trước mỗi kỳ họp với cử tri và phát sóng trên đài PT-TH, Cổng Thông tin điện tử TP.

​VietTimes -- Bắt đầu từ tháng 6/2017, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ đối thoại định kỳ trước mỗi kỳ họp với cử tri và phát sóng trên đài PT-TH, Cổng Thông tin điện tử TP.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh chủ trì. Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã yêu cầu tổ chức đối thoại định kỳ trước mỗi kỳ họp với cử tri và phát sóng trên đài PT-TH, Cổng Thông tin điện tử TP.

Hoạt động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tổ chức chính quyền địa phương, tăng cường vai trò giám sát của HĐND và chuẩn bị tốt cho việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trình kỳ họp. Cụ thể, Thường trực HĐND TP thống nhất từ tháng 6/2017 trở đi, cứ trước mỗi kỳ họp sẽ có tổ chức chương trình “đối thoại với cử tri” phát sóng trên đài PT-TH thành phố và trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP.

Nội dung đối thoại sẽ là nội dung đánh giá, giám sát các kết quả giải quyết của UBND TP đối với những kiến nghị của cử tri sau kỳ họp trước của HĐND TP cũng như những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc trong dư luận. Hoạt động nhằm mục đích mở rộng các kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, công khai minh bạch những vấn đề của TP với cử tri và tiếp thu các ý kiến cử tri phản ảnh đến HĐND, UBND một cách hiệu  quả.

Tại kỳ họp, các nội dung liên quan đến vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP cũng được đưa ra đánh giá. Cơ bản tình hình KT-XH thu hút vốn đầu tư trên địa bàn có nhiều bước phát triển. Trong tháng qua, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 876 doanh nghiệp, chi nhánh và VP đại diện, với tổng số vốn đăng ký đạt 8.434 tỷ đồng (tăng 26% số DN và  tăng 2,3 lần số vốn so với cùng kỳ. Đầu tư nước ngoài đã cấp mới giấy chứng nhận cho 16 dự án FDI (tăng 14,3% so với cùng kỳ 2016). Việc thu hút đầu tư vào Khu CN cao, triển khai dự án CNTT tập trung hiện đang được tiến hành tích cực. 

Đối với việc xử lý đối với các công trình trái phép, Thành ủy, HĐND yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hiệu lực quản lý nhà nước. Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND TP cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy định đối với các dự án xây dựng cũng như tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát sau khi cấp phép công trình.

Liên quan đến việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, Thành ủy, HĐND yêu cầu các quận, huyện khẩn trương hoàn chỉnh để tạo điều kiện cho bổ sung các chức danh phụ trách  quản lý, nhất là công tác quản lý trật tự đô thị.