Đà Nẵng: Triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính các thủ tục đất đai bằng hình thức trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo sở, ngành chức năng phối hợp triển khai việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai bằng hình thức trực tuyến.
Một góc đô thị mới ở Đà Nẵng
Một góc đô thị mới ở Đà Nẵng

Chỉ đạo này nhằm thực hiện đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2161/VPCP-KSTT ngày 30/3/2021 về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.

Để thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng UBND TP chủ trì, thực hiện kết nối phần mềm Một cửa điện tử TP với Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi, nhận thông tin theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở TT&TT kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến TP với Cổng Dịch vụ công quốc gia, phối hợp với Văn phòng UBND TP trong việc kết nối kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin các thủ tục đất đai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để Văn phòng UBND TP và Sở TT&TT cấu hình, kết nối hệ thống và chủ động thực hiện các hướng dẫn của Bộ TN&MT trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu về đất đai cho các cơ quan thuế.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Cục Thuế và Sờ TN&MT chủ động phối hợp thực hiện liên thông hồ sơ theo phương thức điện tử (hệ thống liên thông thuế) đối với các thủ tục đất đai theo yêu cầu tại Công văn số 2161/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ; Tham gia và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia các buổi tập huấn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ TN&MT khi được yêu cầu để triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục đất đai và triển khai thực hiện sau tập huấn.