Đà Nẵng: Thu hút FDI đã tăng trở lại, cao nhất từ trước đến nay

VIetTimes -- Trong Quý 1/2019, Đà Nẵng đã thu hút được 1.823,6 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 507,033 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tính lũy kế, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Tính lũy kế đến Quý 1/2019, Đà Nẵng phá lỷ lục thu hút đầu tư với 323 dựa án đầu tư trong nước và 716 dự án FDI
Tính lũy kế đến Quý 1/2019, Đà Nẵng phá lỷ lục thu hút đầu tư với 323 dựa án đầu tư trong nước và 716 dự án FDI

Cụ thể, Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 355,806 triệu USD (cùng kỳ có 15 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,352 triệu USD); có 05 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 114,2 triệu USD (cùng kỳ có 01 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 0,04 triệu); có 51 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 43,286 triệu USD (cùng kỳ có 21 lượt, tổng vốn 13,221 triệu USD); xét về địa bàn đầu tư các dự án FDI: có 01 dự án đầu tư trong KCNC, tổng vốn đăng ký 170 triệu USD; 03 dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 83 triệu USD và có 28 dự án đầu tư ngoài các KCN, KCNC, tổng vốn 102,806 triệu USD. 

Đối với dự án trong nước, Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư là 1.823,6 tỷ đồng, giảm 03 dự án và giảm 64,3% về vốn so với cùng kỳ 2018.

Tính lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 323 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 97.699,6 tỷ đồng và 716 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,352 tỷ USD.

Đây là số liệu thu hút đầu tư cao nhất từ trước đến nay mà Đà Nẵng đạt được sau những nỗ lực thực hiện chủ trương Năm thu hút đầu tư 2018 và 2019.