Đà Nẵng thông tin “chuyện tính lại chủ trương miễn phí tiền trông giữ xe”

VietTimes – “Việc không thu phí trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng", thông tin phản hồi của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ.
Ngày 15/6, Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng đăng tải thông tin phản hồi về chủ trương miễn phí tiền trông giữ xe tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TP.
Ngày 15/6, Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng đăng tải thông tin phản hồi về chủ trương miễn phí tiền trông giữ xe tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TP.
Ngày 15/6, Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng đăng tải thông tin phản hồi về chủ trương miễn phí tiền trông giữ xe tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TP.
Vấn đề được UBND TP Đà Nẵng thông tin như sau: Tại cuộc họp UBND TP chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 4 của HĐND TP sáng ngày 13/6 vừa qua, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, có nội dung thảo luận liên quan phí, lệ phí khi chuyển sang phí dịch vụ, trong đó có bàn về phí trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập. 
Việc miễn phí tiền trông giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện  công lập  được thực hiện theo quy định tại khoản 10, Mục IV Điều 1 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND TP Đà Nẵng và được áp dụng từ ngày 1/1/2011. Qua hơn 6 năm thực hiện, chủ trương này đã góp phần giảm chi phí cho người dân đến thăm, khám chữa bệnh tại các Bệnh viện công lập, nhất là đối với bệnh nhân nghèo, gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, cũng đã nảy sinh  một số bất cập khi có một số cá nhân đã lợi dụng chính sách này đến gửi xe tại Bệnh viện, Bệnh viện bị quá tải. Ngân sách chỉ hỗ trợ kinh phí cho người lao động giữ xe, còn các khoản chi phí như điện, nước, sửa chữa nhỏ không có nguồn kinh phí để thực hiện, dẫn đến việc không đảm bảo an toàn xe của người gửi.
Tại cuộc họp này, UBND TP thảo luận về việc xem xét lại chủ trương này không phải là do những bất cập nêu trên mà xuất phát từ các quy định mới của pháp luật. Theo đó, Nghị quyết trước đây của HĐND về chủ trương này thực hiện theo Pháp lệnh Phí và Lệ Phí. Đến năm 2015, Quốc hội thông qua Luật Phí, lệ phí (số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thay thế cho Pháp lệnh Phí và Lệ phí) có quy định danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá trong đó có phí trông giữ xe được chuyển sang dịch vụ trông giữ xe và thực hiện theo Luật Giá. Mặt khác, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thì nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương không có nội dung chi trợ giá.
Nếu không thực hiện nghiêm túc Luật Phí, lệ phí, Luật Giá và Luật Ngân sách khi kiểm toán không chỉ bị xuất toán những khoản chi không đúng quy định, mà còn phải chịu trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện.
Chính vì vậy, tại cuộc họp, vấn đề  này đang được thảo luận để báo cáo HĐND. Theo tinh thần cuộc họp thì việc không thu phí trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng năm 2010. Đồng thời, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND về việc thực hiện các quy định của Luật Phí, lệ phí, Luật Giá, Luật Ngân sách mới ban hành để  HĐND thành phố thảo luận cho ý kiến quyết định.