Đà Nẵng siết chặt đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn năm 2017.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn năm 2017.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn năm 2017.
Hoạt động nhằm phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất.
Để thực hiện chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở TN-MT tiến hành thu thập và xử lý thông tin theo dõi việc thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP. 
Các thông tin liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn được thu thập, tổng hợp, kiểm tra và xử lý từ các báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại 7 quận, huyện, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP.
Bên cạnh việc thu thập thông tin, Sở Tư Pháp TP Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn và thành viên là đại diện các Sở TN-MT, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ tiến hành kiểm tra tình hình thực thi và tham mưu cho UBND TP xây dựng kế hoạch kiểm tra và hoàn thành công tác này trong quý III/2017.