Đà Nẵng thành lập Tổ tự quản chung cư nhà ở xã hội

VietTimes -- Tổ tự quản chung cư được thành lập thông qua Hội nghị chung cư nhà ở xã hội được tổ chức hàng năm, gồm đại diện Công ty Quản lý, các chủ sở hữu, người sử dụng, Nhà trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố.

Đà Nẵng thành lập Tổ tự quản chung cư nhà ở xã hội

Đà Nẵng thành lập Tổ tự quản chung cư nhà ở xã hội

Để đảm bảo công tác quản lý nhà chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy chế về quản lý, sử dụng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.

Tổ tự quản được bầu từ 3-5 thành viên, tùy quy mô và gồm đại diện Công ty Quản lý nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng, Nhà trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố. Cơ cấu Tổ tự quản gồm 01 Tổ trưởng, 01 hoặc 02 Tổ phó thông qua Hội nghị chung cư nhà ở xã hội được tổ chức hàng năm.

Tổ tự quản có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ sở hữu, người sử dụng thực hiện việc ký hợp đồng thuê nhà, gia hạn hợp đồng thuê nhà, nộp tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành theo đúng quy định; thực hiện đúng Bản nội quy, Quy chế này và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước;

Định kỳ 03 tháng, Tổ tự quản sẽ thông báo tình hình sử dụng căn hộ của các chủ sở hữu, người sử dụng về Công ty Quản lý nhà chung cư cũng như các tình hình ANTT, PCCC, vệ sinh môi trường cho chính quyền địa phương sở tại để biết theo dõi và quản lý; Phối hợp đảm bảo ANTT, PCCC, vệ sinh môi trường trong chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước; Theo dõi giám sát việc thực hiện bảo hành, bảo trì chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng quy định; Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của chủ sở hữu, người sử dụng liên quan đến việc quản lý, sử dụng để phản ánh trực tiếp với Công ty Quản lý nhà chung cư. 

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn ANTT, PCCC trong khu chung cư nhà ở xã hội,...