Đà Nẵng: Thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai.

VietTimes -- Sở TN-MT TP Đà Nẵng vừa thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai do Giám đốc Sở làm Tổ trưởng và 2 Phó Giám đốc Sở làm Tổ phó.
Sở TN-MT TP Đà Nẵng vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
Sở TN-MT TP Đà Nẵng vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai được thành lập nhằm giải quyết những vướng mắc, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo quyền, lợi ích đúng quy định pháp luật.

Tổ công tác do ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng; các Phó Giám đốc Sở TN&MT gồm ông Nguyễn Quang Vinh, ông Nguyễn Hồng An làm Tổ phó.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có 5 Ủy viên là đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT TP Đà Nẵng.

Tổ công tác có địa chỉ tại Tầng 15, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Các số điện thoại di động và email cá nhân của các thành viên tổ công tác đều đều được công khai để tiếp nhận thông tin.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng tổ công tác
Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng tổ công tác

Trước đó, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đối với 14 viên chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng đăng ký đất đai TP và các chức danh trưởng phòng chuyên môn của Sở TN-MT.