Đà Nẵng thành lập Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2021.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP

Đà Nẵng thành lập Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP

Theo quyết định, Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP Đà Nẵng sẽ có 22 thành viên, 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Vị trí Chủ tịch Hội đồng do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND đảm nhiệm; Hai Phó Chủ tịch còn lại là ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực và ông Tô Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng.

Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP Đà Nẵng sẽ có chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 08/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP Đà Nẵng sẽ tham gia góp ý định hướng, về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị Đà Nẵng; Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành xây dựng và địa phương về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, nông thôn...