Đà Nẵng siết chi tiêu công

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cắt giảm các dự án không nằm trong quy hoạch, tiết kiệm chi thường xuyên, thu hồi dự án quá hạn.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cắt giảm các dự án không nằm trong quy hoạch, tiết kiệm chi thường xuyên, thu hồi dự án quá hạn.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cắt giảm các dự án không nằm trong quy hoạch, tiết kiệm chi thường xuyên, thu hồi dự án quá hạn.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng sẽ rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Tiến hành kiểm tra và thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

Bên cạnh đó, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương; tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp hành, khánh tiết; tiết kiệm chi phí điện năng; tinh giản biên chế;....

Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao.

Đồng thời việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.